shopify analytics tool
Aanmelden
| Wachtwoord vergeten? |

Advertentie plaatsen

Checklist Kopen van een boot

De oriëntatiefase is afgesloten. De boot past bij het gebruik en het vaargebied. De keuze voor nieuw of gebruikt is gemaakt. De te verwachte kosten (vaste en lopende) passen in budget. De waarde van de boot lijkt marktconform. U gaat de boot kopen. In deze checklist vindt u alle punten waar u aan moet denken bij het kopen van een boot.

 

VOORAFGAAND AAN DE KOOP

Controleren van opgegeven gegevens

• Lengte, breedte, diepgang en doorvaarthoogte

• Romp - en motornummers

• Bouwjaar

• Scheepsuitrusting

 

Identificatie verkoper

Controleer dit via paspoort of rijbewijs. Noteer het BSN.

 

Eigendomscontrole

Het eigendom is vaak niet eenvoudig vast te stellen. Controle via eerder aankoopcontract en/of registratie (o.a. Kadaster/ICP) en/of verzekeringsbewijs en/of onderhoudsfacturen en/of getuigen (havenmeester). Als een vaartuig (of motor) eerder als gestolen is opgegeven, zijn nummers terug te vinden in www.stopheling.nl Als de nummers in de databank staan, neem dan contact op met de politie.

 

Hypothecaire last

Controleer bij het Kadaster of er nog een scheepshypotheek op de boot is afgegeven. Het vaartuig moet ‘vrij van last’ worden geleverd.

 

CE

Vaartuigen tussen 2,5 en 24 meter lengte, gebouwd of geïmporteerd in de EU na 1996 moeten zijn gebouwd volgens de Wet Pleziervaartuigen (in EU: Recreational Craft Directive). Als bewijs hiervan moet aan boord een Verklaring van overeenstemming (in EU: Declaration of Conformity) aan boord aanwezig zijn. Het nummer op deze Verklaring moet overeen stemmen met het CIN nummer op de spiegel van het vaartuig. Bij tweede hands vaartuigen is het formeel niet nodig dit document aan boord te hebben, maar in ons omringende landen wel.

 

Scheepsnummer & Certificaat van Onderzoek

Het Certificaat van Onderzoek is verplicht voor pleziervaartuigen langer dan 20 meter of groter dan 100 ton (blok coëfficiënt). Deze vaartuigen moeten zijn voorzien van een Scheepsnummer. Het is 5

jaar geldig. Bij aankoop is het van belang te controleren of er sprake is van een geldig certificaat. Bij overdracht is het verplicht de eigendomsoverdracht te melden.

 

Eigenaarshandleiding/gebruiksaanwijzingen

De Wet Pleziervaartuigen schrijft voor dat bij eerste oplevering van het vaartuig een eigenaarshandleiding aanwezig moet zijn. Hieraan zijn losse instructieboekjes toegevoegd. Er is geen verplichting dat deze bij verkoop van een gebruikt vaartuig deze documenten nog aanwezig moeten zijn. Het is wel raadzaam.

 

Onderhoudsfacturen

Er is geen verplichting dat bij verkoop van een gebruikt vaartuig deze facturen aanwezig moeten zijn en worden overgedragen. Het is wel raadzaam.

 

Garantiebewijzen

Er is geen verplichting dat bij verkoop van een gebruikt vaartuig deze bewijzen aanwezig moeten zijn en worden overgedragen. Het is wel raadzaam.

 

Meetbrief

Voorheen werden vaartuigen volgens een protocol gemeten voordat het kon worden ingeschreven in het Kadaster. Deze meetbrief behoort bij het vaartuig te blijven.

 

Inspectierapporten

Er is geen verplichting dat deze bij verkoop van een gebruikt vaartuig eerdere inspectierapporten moeten worden overgedragen. Denk hierbij aan vlakkeuringen, gascertificaat, of motorinspectierapport. Het is wel raadzaam.

 

Asbestverklaring

Pleziervaartuigen, gebouwd voor 1994, waarvan het ‘redelijk vermoeden’ bestaat dat er asbest aan boord is aangebracht, moeten over een inspectierapport van een SC -540 gecertificeerd bureau beschikken. Werkzaamheden aan onderdelen van het

vaartuig, waarin het aanwezige asbest vermoed wordt, mag uitsluitend nadat dergelijk rapport is opgesteld. De verplichting voor het verkrijgen van dit rapport ligt bij de eigenaar.

 

BTW

Een eigenaar van een vaartuig moet kunnen aantonen dat er ooit BTW is afgedragen in de EU. Het beste bewijs is de originele aankoopfactuur met BTW specificatie. Een BTW Verklaring is een Nederlands equivalent, maar dit wordt in het buitenland niet

erkend.

 

Mededelingsplicht verkoper

De verkoper heeft de plicht de hem bekende gebreken of bijzonderheden te melden voordat de koop gesloten is. Ook de gebreken waarvan de verkoper ‘redelijkerwijs had kunnen weten’ dat ze aanwezig waren, zal hij moeten aangeven. Als hij dat niet

doet, is er sprake van ‘dwaling’, het verkochte is namelijk dan niet overeenkomstig datgene dat de koper had mogen verwacht. Veelal besluit een verkoper tot een inspectie door een expert, om zo aan zijn mededelingsplicht te voldoen. Leg schriftelijk vast welke gebreken de verkoper mededeelt.

 

Onderzoekplicht koper

De koper heeft de plicht goed te onderzoeken in welke (technische) staat het vaartuig zich bevindt, voordat de koop definitief wordt. Meest doeltreffend is een inspectie te laten uitvoeren door een expert. Daarnaast verwacht de wetgever van de koper dat

hij zich verzekerd van alle omstandigheden die bij de aankoop horen, zoals de identiteit van de verkoper, het eigendom van de verkoper, etc.

 

Technische staat / proefvaart

De technische staat bepaalt voor een belangrijk deel de waarde van het vaartuig. Het meest doeltreffend om de technische staat vast te stellen is een inspectie door een expert. Een proefvaart is onderdeel van een technische beoordeling, hoewel veel

kopers ervoor kiezen zonder expert de proefvaart te doen.

 

Afspraak levering

Bepaal de datum en tijdstip van daadwerkelijke oplevering. Alle rechten en plichten gaan op dat ene moment over. Soms wordt er gekozen een leveringsakte op te stellen.

 

DE KOOP

Overeenkomst

Er is al sprake van een overeenkomst als verkoper en koper expliciet hebben aangegeven akkoord te zijn met de (ver)koop. Schriftelijk vastleggen van deze overeenkomst is noodzakelijk. In tweevoud, een voor koper en een voor verkoper. Vaak worden er ontbindende voorwaarden opgenomen in een koopcontract. Bij pleziervaartuigen neemt men vaak de bepaling op dat de expert tijdens een beoordeling van de technische staat geen niet eerder gemelde gebreken aantreft.

 

NA DE KOOP

Registratie Kadaster

Ook wel Zeebrief of Binnenvaartbrief. Als het vaartuig bij het Kadaster is ingeschreven, is een ‘Kadasternummer’ in gebeiteld (staal/hout) of vastgeplakt (kunststof). Als het vaartuig is geregistreerd, schakel dan een makelaar of notaris is

voor het eigendomsoverdracht.

 

Registratie RDW

Als het vaartuig bij de RDW is geregistreerd “Registratie snel varende motorboten’, dan moet bij overdracht deze registratie worden overgeschreven. Als door her-motorisering het vaartuig niet meer snel varend (sneller dan 20 km/u) is, dan moet de registratie worden doorgehaald.

 

Vlaggenbrief en/of ICP

Een Vlaggenbrief en ICP (Internationaal Certificaat voor Pleziervaartuigen) is een vaartuigidentificatiebewijs. Hierop staat ook de eigenaar vermeld en de (Nederlandse) thuishaven.

 

Callsign VHF/Marifoon / Noodradiobaken

Registratie van frequentiegebruik is verplicht en op naam. Via de site van het agentschap Telecom kan deze registratie worden overgeschreven. Indien een Noodradiobaken (Epirb) aan boord is, geldt dit ook hiervoor.

 

Registratie overig

Bijvoorbeeld: Meetbrieven voor de bepaling van de handicap bij wedstrijdzeilen.

 

BIJ LEVERING

Akte van levering

Bij de koop-/verkoopovereenkomst kan een akte van levering ondertekend worden. Koper geeft hiermee aan hij het vaartuig aanvaardt in de staat waarin het zich op dat moment bevindt en dat de koopsom is voldaan. Er is dus sprake van feitelijke levering van het object, op die plaats en op die tijd.

 

Verzekering

Er is geen wettelijke verplichting om een vaartuig te verzekeren. Het is natuurlijk wel raadzaam. Vergeet niet de bijboot mee te verzekeren. Stuur de verzekeraar een kopie van het inspectierapport (met waardebepaling) toe. Sommige ‘aansprakelijkheidsverzekering particulieren’ dekken schade waarvoor u aansprakelijk bent, mits het vermogen niet meer dan 4 pk betreft.

 

Ligplaats

Licht uw havenmeester in en geef de scheepsgegevens en –naam door.

 


Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie of deze melding Verbergen?