shopify analytics tool
Aanmelden
| Wachtwoord vergeten? |

Advertentie plaatsen

Bootvizier.nl - Privacy Policy

25 mei 2018

 

AVG nieuwe Europese privacywetgeving (25 mei 2018)

WWW.bootvizier.nl

Contact:

Wilt u contact met ons opnemen dan kan dat via het contactformulier op de website. Als u één van onze medewerkers persoonlijk wilt spreken, dan zijn wij bereikbaar via e-mail of telefoon. Op werkdagen kunt u ons tijdens kantoortijden bellen op 085-2016315 of stuur een mail naar info@bootvizier.nl

Bert Kleinenberg is de Functionaris Gegevensbescherming van bootvizier.nl. Hij is te bereiken via info@bootvizier.nl

 

Privacy en veiligheid

Je persoonlijke gegevens. Je laat ze bij ons achter, want dat moet nu eenmaal als je wilt adverteren. Maar we kunnen ons voorstellen dat je graag wilt weten waarom wij om je persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Dat vertellen we je hier graag. Heb je na het lezen hiervan nog vragen, laat het ons dan weten via info@bootvizier.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

bootvizier.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Jouw telefoonnummer indien je gebruik maakt van de app functie

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bootvizier.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

bootvizier.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Je advertentie plaatsen en zichtbaar maken voor anderen  en er voor te zorgen dat anderen contact met u kunnen opnemen (Grondslag Toestemming en Overeenkomst)

Voor het plaatsen van een advertentie hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en ook je telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we je advertentie zichtbaar maken voor anderen en je op de hoogte houden over de duur van uw advertentie. We geven je gegevens niet aan anderen behalve aan bijzonder opsporingsambtenaren als daar om wordt gevraagd.

 

Je account (Grondslag Toestemming)

In je account op bootvizier.nl slaan we onder andere de volgende informatie op: je naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres en betaalgegevens. We bewaren ook de advertentie zolang deze door u gewenst wordt te vertonen. Het is mogelijk dat u hiervoor een betaling moet verrichten. Indien de advertentie is verwijderd dan hebben wij daar geen gegevens meer van.

 

Klantenservice (Grondslag Toestemming)

Je kunt met ons bellen, e-mailen of whatsappen. Om je snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van je gegevens. Wij kunnen jou ook bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.

 

Nieuwsbrieven (Grondslag Toestemming)

Je kunt je aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Zo blijf je op de hoogte van onze, acties en ons nieuws.

 

Betaling (Grondslag Toestemming en Overeenkomst)

Voor het afhandelen van jouw betaling moeten wij derden inschakelen zoals de bank, Paypal,  MultisafePay en Billink..

 

Belasting (Grondslag Wettelijke Verplichting)

 bootvizier.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

bootvizier.nl neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van bootvizier.nl) tussen zit. bootvizier.nl gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Payal, de betalingsdienst Paypal kan een betaling weigeren bij onvoldoende saldo of bij een veiligheidsrisico

Billink, voor de optie achteraf betalen toetst Billink uw kredietwaardigheid.

MultisafePay, de betalingsdienst MultisafePay kan een betaling weigeren bij onvoldoende saldo of bij een veiligheidsrisico.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

bootvizier.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Account op bootvizier.nl:         Bewaartermijn: 3 jaar, wordt verwijderd na 3 jaar inactief

Facturen:                                Bewaartermijn: 7 jaar, voor de belastingdienst

 

Delen van persoonsgegevens met derden

bootvizier.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. bootvizier.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

bootvizier.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Ook bieden wij de mogelijkheid om cookies te blokkeren door op het beveiligingsicoontje (linksboven in het webadres) te klikken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door bootvizier.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bootvizier.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . bootvizier.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

bootvizier.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarvoor hebben we een SSL certificaat met eigen IP adres. Al jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bootvizier.nl

 

1 januari 2016

Bootvizier.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.

Uw persoonlijke gegevens:

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd. Door ons een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

Bootvizier.nl maakt gebruik van cookies en andere technologieen om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren. Door de cookies kunnen we verschillende advertenties laten zien, advertentie netwerken (oa Google Adsense) die op deze site adverteren kunnen cookies op uw pc plaatsen of kunnen web beacons gebruiken om informatie in te winnen. Bootvizier.nl heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door derden adverteerders.

U moet het privacy beleid van deze derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. Bootvizier.nl privacy beleid is hier niet van toepassing op, we hebben geen controle over de activiteiten van deze andere adverteerders of websites.

Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek.

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.


Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie of deze melding Verbergen?